O nas

Zespół NEOstudio składa się z doświadczonych architektów, którzy opracowują projekty,
począwszy od szkicu, a skończywszy na pełnym nadzorze realizacji obiektu.

NASZ ZESPÓŁ

ŁUKASZ CIESIELSKI

BEATA CIESIELSKA

BARTŁOMIEJ ANTOSIK

ANETA CHUDOBIŃSKA-ROSA

EMIL ROSAOFERTA

DLA INWESTORA:

  • projekty wielobranżowe koncepcyjne, budowlane, wykonawcze
  • opracowania specjalistyczne takie jak ekspertyzy konstrukcyjne, badania geotechniczne, operaty wodno-prawne, opracowania konserwatorskie i inne
  • inwentaryzacje architektoniczne i budowlane
  • przygotowanie wniosków oraz uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień

DLA DEWELOPERA:

  • przygotowanie wniosków oraz uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień w tym o wydanie WZ (Warunków Zabudowy)
  • analiza MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) lub WZ pod kątem ekonomicznych i prawnych podstaw do realizacji inwestycji
  • analiza chłonności działki wraz z wariantową koncepcją obiektu

DLA WYKONAWCY:

  • weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej (wykrycie kolizji, błędów, braków itp.) na podstawie modelu BIM 3D
  • weryfikacja ilościowa danych zawartych w projekcie (dane z dokumentacji, przedmiarów itd.)
  • analiza czasu i kosztu realizacji - opracowanie harmonogramu i kosztorysu z możliwością powiązania z modelem (BIM 4D i 5D)